Velden zijn niet correct ingevuld

Een blik op toekomst: fosfaatrechten en maatregelen in 2020

De overschrijding van de fosfatennorm

In een eerder nieuwsitem schreven we al over de fosfaatrechten in 2019. Op dat moment was het productieplafond voor fosfaatrechten al overschreven. Er waren meer rechten toegekend dan de norm toestond. Want in één kalenderjaar mag er niet meer mest met melkvee worden geproduceerd dan het aantal fosfaatrechten dat er is toegekend. 

Om deze overschrijding te kunnen herstellen besloot het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in juni van dit jaar om het afromingspercentage tijdelijk te verhogen naar 20%. 

Welke verdere maatregelen er nog meer werden genomen en welk effect dat heeft in 2020 lees je in dit nieuwsitem. 

Een terugblik: de Meststoffenwet 

Dit jaar is de Meststoffenwet hervormd. Allereerst is het begrip ‘jongvee’ aangepast. Deze was te breed toepasbaar. Door deze wijziging slaat de term ‘jongvee’ nu op al het jongvee in een melkveehouderij en het jongvee in een vleeshouderij dat bestemd is om een kalf te krijgen. Voor zoogkoeienhouders geldt een vrijstelling. Er is tevens een plafond ingesteld van 84,9 miljoen kilo fosfaat per jaar.

Maar niet alle voorgestelde wijzigingen werden opgenomen in de wet. Zo was er het voorstel om melkveehouders met een gemiddelde melkproductie van boven de 10.624 kilo extra fosfaatrechten te laten kopen. Alleen door deze extra rechten konden ze al hun vee behouden. Er werd protest ingediend en dat werd gehoord. De normen voor de excretie (uitscheiding) blijven voorlopig onveranderd en lijken voor 2020 zelfs iets lager uit te vallen.

Lees hier alles over de Meststoffenwet.

De plannen voor 2020: wat betekenen ze voor u? 

Het afromingspercentage

Allereerst is er het afromingspercentage. In 2020 wordt er beoordeeld of het weer teruggezet kan (en moet) worden naar 10%.

De melkproductie 

Op dit moment onderzoekt het Ministerie voor LNV of er aanvullende maatregelen nodig zijn vanwege de onveranderde normen voor excretie. Een van die maatregelen is de toevoeging van nieuwe fosfaatexcretieklassen aan de tabel van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

Daarnaast is er een kans dat op het moment dat de melkproductie lager uitvalt dan de eerder genoemde 10.624 kilo, er vanaf 2020 gerekend mag worden met lagere mestproductienormen per koe. Dit is wel onder de voorwaarde dat het aantal fosfaatrechten ónder het vastgestelde plafond blijft. Of deze maatregel ingaat wordt aan het einde van dit kalenderjaar bekend gemaakt.

Korten op fosfaatrechten

Vanaf 1 januari 2020 kan de overheid u als melkveehouder gaan korten op de fosfaatrechten wanneer het landelijke fosfaatplafond wordt overschreden. In welke mate het plafond is overschreven bepaalt vervolgens hoeveel er wordt gekort. 

De stikstofproblematiek 

Als het om fosfaatrechten gaat kunnen we natuurlijk niet om de stikstofproblematiek heen. Vanaf januari 2020 wordt er door een team wetenschappers onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie, onder andere bij melkveehouderijen. Wat voor effect dit gaat hebben op de fosfaatrechten is op dit moment nog onduidelijk, maar het moet zeker genoemd worden.

A. Otten: onveranderd in tijden van verandering

Het ziet er naar uit dat er in 2020 heel wat gaat veranderen als het gaat om fosfaatrechten en melkveeproductie. Als agrarisch makelaar blijven wij van alles op de hoogte en kunt u ten alle tijde bij ons terecht voor vragen of advies. Neem contact op via  (0528) 270 422 of vul het contactformulier in.

 Naar overzicht
Wij zijn aangesloten bij
NRVT
SCVM
VBO