Velden zijn niet correct ingevuld

Afromingspercentage fosfaatrechten verhoogd

Het sectorale plafond van de fosfaatrechten is overschreden. Dat betekent dat er meer fosfaatrechten aan de melkveehouderij zijn toegekend dan officieel is toegestaan. Ter compensatie en om een generieke korting te voorkomen heeft het ministerie van LNV voorgesteld om het afromingspercentage tijdelijk van 10% naar 20% te verhogen. Als het sectorplafond van de melkveehouderij weer is bereikt, zal het afromingspercentage weer worden hersteld naar 10%

Zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer hebben ingestemd met het voorstel. De verhoging van het afromingspercentage naar 20% zal dan ook zo snel mogelijk in werking treden. 

Kamerbrief 20% afromingspercentage fosfaatrechten

Hieronder vindt u de Kamerbrief van het ministerie van LNV over het voorstel van de verhoging van het afromingspercentage fosfaatrechten. 

Download KamerbriefNaar overzicht
Wij zijn aangesloten bij
NRVT
SCVM
VBO